Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

YENİ NƏŞRLƏR

Mir Cəfər Pişəvəri – Gizli imzalı məqalələr (1945-1946)

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı - 2023 -№1

Esmira Fuad. Bütöv Azərbaycan bədii təfəkküründə Şuşa

Mehman Həsənli. “XX əsrin əvvəllərində özbək ədəbiyyatında cədidizm

“Nizami Gəncəvi almanaxı”nın dördüncü cildi çap olunub

Xuraman Hümmətova. Təsəvvüf Azərbaycan ədəbiyyati kontekstində

Ədəbi tənqidimizin Vaqifi (Vaqif Yusifli - 75): məqalələr toplusu

Azərbaycan aliminin kitabı xarici ölkədə nəşr olunub

Bədirxan Əhmədli. “Nəriman Əndülrəhmanlının nəsri: tarixilik və müasirliyinin vəhdəti” monoqrafiyası

Məhəmməd Altunbayın həyatı və yaradıcılığı - Abid Tahirli

Əlişir Nəvainin əsri və nəsri (elmi-filoloji və dini-təsəvvüfi əsərləri) monoqrafiyasının yeni nəşri - Almaz Ülvi Binnətova

Ədəbi portretlər (özbək şair və yaziçilari haqqinda məqalə­lər)

Maqsud Şeyxzadə və onun “Cəlaləddin Mənquberdi” dramı

Xalid Səid Xocayevin “Yeni əlifba yollarinda əski xatirə və duyğularim” əsəri nəşr olunub

Şöhrət Siracəddinov. “Əmir Əlişir. Həyatı və yaradıcılığı”

Zərifə Qasımova. Çiyələk qoxusu

Dilarə Adilgil. 366 gün və ya uzun ilin inancı

Lütviyyə Əsgərzadə. Hüseyn Cavid və Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı

Tehran Əlişanoğlu. Mənim prezidentim.Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 Yaşına

Heydər Əliyev. Müdriklik mücəssəməsi: məruzələr, çıxışlar, görüşlər, müsahibələr

Akademik İsa Həbibbəyli. "Kitabi-Dədə Qorqud” eposu: Heydər Əliyevdən - İlham Əliyevə

“Azərbaycan ədəbiyyatında vətən və dövlətçilik məfkurəsinin intibahı Heydər Əliyevdən – İlham Əliyevə” kitabı işıq üzü görüb

Həsən Seyidbəyli həyatı və nəsr yaradıcılığı - Baba Babayev

Mir Cəfər Pişəvərinin “Gizli imzalı məqalələr (1945-1946)” - Rəhim Əliyev

Şahbaz Şamıoğlu. "Azər­baycan mühacirət irsi: nəsr və ədəbiy­yatşünaslıq"

Şirindil Alışanlı – 70:biobiblioqrafik toplu

Əmir Xosrov Dəhləvi (“Sənətkarın elmi pasportu seriyası”nın 39-cu kitab)

İbrahim Yusifoğlu. O, Günəş ömrüdü, sönməyəcəkdir

Fəridə Əzizova. Nizami və Nəsimi ("Azərbaycan klassik ədəbiyyatı" seriyasından, rus dilində)

Sevda Məmmədova. Müasir Vyetnam ədəbiyyatı; Azərbaycan-Vyetnam ədəbi əlaqələrində yeni mərhələ