Menu
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

AXTARIŞLAR. TƏDQİQLƏR

Vətən həsrətli poeziya - Məmməd Əliyev

XXI əsrin ədəbi tənqidi: mətn, işarə, məna - Mətanət Vahid

"Göyün yeddinci qatı"na səyahət, yaxud qeyb aləminin mistikası - Elnarə Akimova

Mücahidin milyonçuya məhəbbəti, kommunistə nifrəti - Abid Tahirli

Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı oçerkləri: Əli Əmirli - müstəqilliyin dramatikası - Tehran Əlişanoğlu

Görkəmli mollanəsrəddinçi ədəbiyyatşünas - İsa Həbibbəyli

Əbədi yuxusuzluq, yaxud dairəvi hərəkət stixiyası - Cavanşir Yusifli

Ali diqqət və rəğbətin dəyişməz ünvanı: Yusif Səmədoğlu - Elnarə Qaragözova

Nizami Gəncəvinin mərhəmət - sosial dövlət anlayışı - II hissə

"Yaddaşlardakı xatirələr danışanda..." - Sara Osmanlı

Firidun bəy Köçərli Kamal Talıbzadənin nəzəri-estetik görüşlərində - Aygün Bağırlı

Texnologiya çağı, şifahi mədəniyyət və bizim nəsr - Maral Yaqubova

Güney Azərbaycan folklorunda xalq həyatı və milli kimlik nişanələri - Esmira Fuad

Gözəllikdən teatr estetikasına: teatrın fəlsəfəsi Adil Əsədovun təqdimatında - akademik İsa Həbibbəyli

Elmlər Akademiyasının ilk milli modeli - Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti - Asif Rüstəmli

Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı oçerkləri: Məqsəd Nurun "katastrofikası" - Tehran Əlişanoğlu

Məmməd Arazın istiqlal dövrü lirikası - Yaşar Qasımbəyli

Nizami Gəncəvinin mərhəmət - sosial dövlət anlayışı - Siracəddin Hacı

Siyasətin fəlsəfəsi və ədəbiyyatımız - Təyyar Salamoğlu

“Mavi-yaşıl kitab”ın işığında - Salidə Şərifova

İnsan və cəmiyyət problemlərini sərt realizmlə ifadə edən yazıçı - Bədirxan Əhmədli

Azadəlik carçısı - Safurə Quliyeva və Aygün Bağırlı Azadə Rüstəmova haqqında yazır

Şeirində zamanın nəbzi döyünən şair – Xəlil Rza Ulutürk - Mətanət Vahid

"N saylı qəhrəmanlıq": Vətən müharibəsi akademizm kontekstində - Elnarə Qaragözova

"Sahilsiz gecə"nin dərk edilməmiş qaranlığı - Nərgiz Cabbarlı

Məmməd Araz: açın qapıları, səba yelinə - Cavanşir Yusifli

Gülhüseyn Hüseynoğlu - "Köhnə kişilər" silsiləsindən - Vaqif Yusifli

Cümhuriyyətin milli yaddaş xəzinəsi - "Azərbaycan" - Asif Rüstəmli

KeyQubad, Bərgüşad mahalı… və bugünün Qubadlısı - Dlarə Ailgil

Sehrli işığın izi ilə ... (“366 gün və ya uzun ilin inancı” romanı haqqında) - Mənzər Niyarlı